Mise / vize

Zákazník - střed našeho zájmu

Přednostním cílem našeho podniku je na základě permanentního zjišťování  a uspokojování potřeb našich zákazníků budovat obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře.

Vůdce v kvalitě

Vysoká kvalita našich produktů a služeb je nezbytná pro uspokojení potřeb našich zákazníků.

Naši zaměstnanci - klíč k našemu úspěchu

  • Své zaměstnance považujeme jako ústřední faktor našeho úspěchu
  • Zajišťujeme profesionální růst svých zaměstnanců
  • Respektujeme jejich individualitu
  • Uvědomujeme si nepostradatelnost týmové práce

Flexibilita

Naší předností je rychlá reakce na požadavky zákazníků, na tržní příležitosti i rizika a neustálý proces inovace. 

Základ úspěchu - ziskovost a finanční stabilita

 Nezbytným předpokladem našeho úspěchu je ziskovost a finanční stabilita, které dosahujeme zkvalitňováním služeb našim zákazníkům.